10/03/2008

RAQUEL MENDES: Generosa Review/Gagrýni

Raquel Mendes var gestalistamaður gilfélagsins í ágúst, hún hélt sýninguna ,,Generosa" í GalleriBOX og er nú komin gagrýni á sýningu hennar. Eftirfarandi texti er um sýningu Raquel Mendes;


Raquel Mendes was the guestartists of the Gil Society in August, she had the exhibition "Generosa" in GalleriBOX and now this exhibition has been reviewed. The following text says about Raquel Mendes' exhibition;

Rétt eins og aðrar listgreinar á mynlist það til að koma við kvikuna í manni, stundum jafnvel kalla fram tár í augun eða kökk í hálsinn. Eftir að skoða innsetningu portúgölsku lisakonunnar Raquel Mendes í Gallerí Boxi á Akureyri þurfti ég að kyngja nokkrum sinnum áður en ég herti mig í að fara aftur út í daginn. En hér er engin tilfinningasemi á ferð eða væmni, einungis blátt áfram og einstaklega fallega sögð saga af dauða aldraðrar konu sem tengist listakonunni, ég man ekki betur en í texta á sýningunni segði tengdamóðir en í fréttatilkynningu segir amma. Hvort sem er þá er hún nátengd og umhyggja listakonunnar fyrir henni er hluti af sýningunni.
Mendes segir á margradda hátt sögu af veikindum og dauðastríði þessarar öldruðu konu. Líkamlegt ástand og áþreifanlegir hlutir og innanstokksmyndir eru viðfangsefni hennar á myndbandi, ljósmynum, skúlptúr og í vélrituðum texta. Hið líkamlega er nær áþreifanlegt á myndbandi og ljósmyndum, en lifandi blóm og myndir af plöntum kalla fram eitthvað úr umhverfi þeirrar látnu um leið og hér birtist hverfulleiki lífsins, ljós og skuggar. Ljósmyndir af innanstokksmunum á rúi og stúi sýna forgengileika þeirra hluta sem við sönkum að okkur í gegnum lífið en einstakir munir eins og heklaðir dúkar gefa til kynna að hlutir geta einnig falið í sér minningar. Bláköld lýsing textans á veikindum og dauðastríði segir kaldan sannleika, en það sem eftir stendur er sýning um lífið og tvær konur sem gáfu hvor annarri eitthvað sem gerði þær báðar ríkari. Sýning Raquel Mendes er hnitmiðuðu og fáguð í framsetningu, hún hikar hvergi og hefur fullkomið vald á þeim miðlum sem hún notar og samsetningu þeirra, innsetning hennar er með þeim eftirminnilegri á árinu og fengur að.

Art, just as music or literature, has a way of touching one’s core, even sometimes producing a tear in one’s eye or a lump in one’s throat. After viewing an installation by the Portuguese artist Raquel Mendes in Gallery Box in Akureyri, I had to swallow a few times before I pulled myself together to get back into reality. However, there is no sentimentality or corniness here, only a straight forward and very beautifully told story about the death of the artist’s grandmother.
Mendes tells a multi-layered story of the illness and death of the aged woman. Her physical state, tangible objects and interior pictures are Mendes’s subject matter in a video, photographs, sculpture, and a typewritten text. The bodily can almost be touched in the video and photographs, but living flowers and pictures of plants bring forth something from the environment of the deceased at the same time that life’s collapsibility is presented; light and shadows.
Photographs of interior objects in a mess bear reminisces of the destructibility of the things we gather through life but single things like knitted table cloths imply that objects can also contain memories. The ice cold description in the text of the illness and fight until death, tells a naked truth, but what remains is an exhibition about life and two women who gave each other something that made them both more full. Raquel Mendes’ exhibition is precise and prestigious, she never hesitates and has perfect power over the media she uses, as well as their combination, her installation is among this year’s most memorable and a real catch.